Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Üdvözöljük!

 
 
Intézményünk a családi nevelés elsődlegességét tiszteletben tartva, azt kiegészítve végzi pedagógiai tevékenységét az iskolába lépésig. Pedagógiai programunk szellemisége, tevékenységrendszere, valamint tárgyi környezetünk együttesen biztosítják bölcsődei és óvodai nevelésünk megfelelő feltételrendszerét.

2007 óta újra van bölcsődei ellátás városunkban. 2011 óta a megújult, mai kor követelményeinek megfelelő környezetben húsz hetes kortól, három éves korig végezzük a gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásaink közé tartozik a kéthetente megrendezett játszó csoport, az időszakos gyermekfelügyelet, illetve igény szerinti gyermeknevelési tanácsadás.

Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítsük gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlesztését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az óvodás gyermek tanulása első sorban mintakövetés, utánzás során valósul meg, így intézményünk valamennyi dolgozója példa a gyermekek számára. A tevékenységekben megvalósuló ismeretszerzés során célunk az óvodás gyermekek képességeinek kibontakoztatása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztésében logopédus és gyógypedagógus segíti munkánkat. A tehetséggondozás során arra törekszünk, hogy a gyermekek képességeit céltudatos fejlesztés által kibontakoztassuk.

Mottónk: ,,Itt minden érted van, érezd jól magad!"

Kapcsolat

6230 Soltvadkert, Arany J. u. 5.-7.