Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Külön foglalkozásaink

"FORMÁZ-LAK" kerámia tehetségműhely

Óvodánk olyan tehetséggondozó programot működtet, amelynek célja, hogy elősegítse és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatására. A kiválasztott gyermekeknél elsősorban nem a teljesítmény, hanem az új élmény szerzése a lényeg. Célja a kiemelkedő képességű, kreatív gyerekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, ,, megelőzve a tehetségek elkallódását, felismerve az alul teljesítő gyermekekben bujkáló képességeket". A foglalkozások témáit az évszakok, ünnepek, mesék, versek, énekek adják. Az év közben készült munkákat az év végén kiállításon bemutatjuk és a gyerekek hazavihetik.

Motivált idegennyelvi nevelés (német)

A motivált idegen nyelvi nevelésben már 20 éve részesülnek a középsős és nagycsoportos gyermekek.  Ismerkednek a német nyelv hangzásvilágával, játékos formában tanulnak verseket, kiszámolókat, szavakat, mondókákat és dalokat. Nyelvi kompetenciáik a foglalkozások által bővülnek és a későbbi nyelvtanulásukat, kiejtésüket segíti.

Angol nyelvi foglalkozás

A gyermekek játékosan ismerkednek meg az angol szokásokkal, hagyományokkal, hangzásvilággal. Az életkori sajátosságoknak megfelelően sajátítják el a dalokat, mondókákat. A foglalkozás segítséget nyújt a későbbi nyelvválasztáshoz, illetve kedvet csinál a nyelvtanuláshoz.

Sakkjátszótér - Képességfejlesztő Program

Az óvodában 2012 szeptembere óta van szervezett sakkoktatás. Innen indulva ért el több gyermekünk rangosabb címet ebben a sportban. 2022 októberétől tart óvodapedagógusunk játékos fejlesztést Polgár Judit - Sakkjátszótér Képességfejlesztő Program módszerével, a gyermekek hetente egyszer ismerkednek a sakkbábukkal és a sakk szabályaival. Az elért eredmények jó példáját mutatja annak, hogy a sakk mekkora fejlesztő erővel bír a későbbi komoly megmérettetések terén is.

„Így tedd rá” -  Játékos, táncos mozgásfejlesztés

A nagycsoportos gyerekek hetente egy alkalommal vehetnek részt ezen a foglalkozáson. Ennek tematikájában megjelennek a népdalok, népi játékok, énekes-párválasztó játékok, fogócskák, körjátékok, mondókák, ritmusgyakorlatok, tulipános lépések, ugrások, valamint a táncos mozgást előkészítő konkrét feladatok, a gyermekek igényeihez és képességeihez alkalmazkodva. Elsősorban a játékélményt helyezzük előtérbe, megszeressék a játékokat, hozzászokjanak a zenéhez, szókincsük bővüljön. Fontos, hogy jó élményekben legyen részük, jó hangulatot teremtsünk, kialakítsuk a magyar néptánc iránt érzett szeretetet.

Rajzkör

Heti két alkalommal szervezzük a nagycsoportos gyermekeknek. A foglalkozásokon nemcsak tehetséggondozás, hanem képességfejlesztés is történik. 

Ökumenikus hittan

A hittanos foglalkozáson játékos, énekes formában, koruknak megfelelően hallhatnak a gyermekek Isten szeretetéről és gondviseléséről. Izgalmas történeteken keresztül bepillanthatnak a Biblia világába.