Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Külön foglalkozásaink

"FORMÁZ-LAK" kerámia tehetségműhely

Óvodánk olyan tehetséggondozó programot működtet, amelynek célja, hogy elősegítse és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatására. A kiválasztott gyermekeknél elsősorban nem a teljesítmény, hanem az új élmény szerzése a lényeg. Célja a kiemelkedő képességű, kreatív gyerekek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, ,, megelőzve a tehetségek elkallódását, felismerve az alul teljesítő gyermekekben bujkáló képességeket". A foglalkozások témáit az évszakok, ünnepek, mesék, versek, énekek adják. Az év közben készült munkákat az év végén kiállításon bemutatjuk és a gyerekek hazavihetik.

Német nyelvi foglalkozás

A motivált idegen nyelvi nevelésben már 20 éve részesülnek mindkét tagintézmény középsős és nagycsoportos gyermekei, -ismerkednek a német nyelv hangzásvilágával - játékos formában tanulnak verseket, kiszámolókat, szavakat. Nyelvi kompetenciáik a foglalkozások által bővülnek és a későbbi nyelvtanulásukat, kiejtésüket segíti.

Angol nyelvi foglalkozás

A gyermekek játékosan ismerkednek meg az angol szokásokkal, hagyományokkal, hangzásvilággal. Az életkori sajátosságoknak megfelelően sajátítják el a dalokat, mondókákat. A foglalkozás segítséget nyújt a későbbi nyelvválasztáshoz, illetve kedvet csinál a nyelvtanuláshoz.

Sakk

Az óvodában 2012 szeptembere óta zajlik szervezett sakkoktatás. A csoportonként heti kétszeri találkozásnak is köszönhetően olyan sakkozó palánták nevelése vette kezdetét, akik Soltvadkert jó hírét tovább erősítették. Innen indulva ért el megyebajnoki címet Virág Szonja, Kiss Balázs, Geis Miklós, Udvarhelyi András és vívta ki rajtuk kívül a jogot arra, hogy képviselhesse egész Bács-Kiskun
megyét Sipos Kende Györk, Sörfőző Bertold és Kothencz Olivér. Az elért eredmények és akár nevezett tanulók jelenlegi tanulmányi eredményeinek összevetése jó példáját mutatja annak, hogy a sakk mekkora fejlesztő erővel bír a későbbi komoly megmérettetések terén is.

Népi tánc

A nagycsoportos gyerekek hetente néptánc foglalkozáson sajátíthatják el a korosztályuknak megfelelő tánckultúrát. A néptánc fejleszti 
 a ritmusérzéket és a zenei képességeket, elősegíti a térérzékelést, javítja a testtartást és a mozgáskoordinációt. Összpontosít a figyelemre a kooperációs és kommunikációs készségekre, kitűnő közösségépítő, erősíti az összetartozás érzését. 

Rajzkör

Heti két alkalommal szervezzük a nagycsoportos gyermekeknek. A foglalkozásokon nemcsak tehetséggondozás, hanem képességfejlesztés is történik. 

Ökumenikus hittan

A hittanos foglalkozáson játékos, énekes formában, koruknak megfelelően hallhatnak a gyermekek Isten szeretetéről és gondviseléséről. Izgalmas történeteken keresztül bepillanthatnak a Biblia világába, megtanulják az Úr imáját: a Miatyánkot.