Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Bemutatkozik az óvodánk

A Soltvadkerti Óvodák és Bölcsőde két óvodája és a bölcsődéje 3 különálló épületben működik. Óvodáink és a bölcsőde a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézményei, a családi nevelés kiegészítői.
Az Arany János utcai óvodában 5 csoportban, a Bocskai utcai óvodában 4 csoportban látják el óvodapedagógusaink a gyermekek nevelését – oktatását. A Bölcsődében 3 csoportban a kisgyermekek magas szintű nevelésére-gondozására van lehetőség.
Az Arany János utcai óvoda több mint 100 éves, mára már felújított épületében 5 csoportszoba, 1 tornaterem, 1 fejlesztő szoba, 1 konyha és kiszolgálóhelyiségek, valamint mosdók és öltözők biztosítják az óvodai élet zavartalan működését. Az átalakított, kibővített udvaron kresz-pályával, nagy zöld felülettel, sok játékeszközzel biztosítjuk a feltételeket a szabad levegőn való tartalmas időtöltéshez.
A Bocskai utcai óvoda is több mint 100 éves, részlegesen felújított épületében 4 csoportszoba, tornaszoba - melyben a mozgásfejlesztés is megvalósul-, 1 logopédiai-fejlesztő terem, 1 tálaló konyha, mosdók és öltözők találhatók. Az óvodának gyönyörű nagy udvara van, sok árnyékot adó fával, kresz-pályával, hintákkal, mászókákkal, a gyerekek életkorának, igényeinek megfelelő játékeszközökkel, és egy magaságyással, amiben idényzöldségek teremnek.
A Bölcsődét 2011-ben alakították át. A régi épületrész felújításával, valamint egy új rész hozzáépítésével biztosítjuk a kisgyermekek nevelését-gondozását.
Pedagógiai Programunk középpontjában a tevékenységközpontú szemlélet áll. Mindennapi munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra ugyanúgy, mint a tehetséggondozásra. A rászoruló gyermekek egyéni fejlesztését logopédus-gyógypedagógus kolléganőnk végzi magas színvonalon. A nagyobb gyermekek többféle tehetséggondozó foglalkozáson vehetnek részt, mint pl.: játékos német és angol nyelvi foglalkozás, néptánc, kerámia, ovi-rajz, sakk és hittan.
Az óvodapedagógusok nagy része már sok éve dolgozik együtt, így magas szintű az együttműködés és a családias a légkör.